21.02.2019

HUR DU GÖR DIN LAGERLOKAL MILJÖVÄNLIG


Att göra din lagerlokal miljövänlig är bra för affärerna. Det finns lösningar som kan hjälpa leveranser och distribution som enkelt möter kundernas önskemål. Genom att optimera din lagerlokal kan du förbättra din responstid väldigt mycket.

Att göra din lagerlokal miljövänlig är bra för affärerna. Det finns lösningar som kan hjälpa leveranser och distribution som enkelt möter kundernas önskemål. Genom att optimera din lagerlokal kan du förbättra din responstid väldigt mycket. 

En organisation som är engagerad i att ha en miljövänlig verksamhet kommer få se ökad tillväxt, ökade vinster och kan också tjäna extrapoäng från allmänheten och myndighetsperoner för att de bidrar till en bättre och positivare miljö.

Att hålla din lagerlokal miljövänlig kräver inte att du börjar om från början men det betyder dock att du med största sannolikhet ställs inför några stora förändringar som måste göras. De goda nyheterna är att även om du måste investera för att genomföra förändringarna kommer din investering till största delen i själva verket minska kostnaderna i det långa loppet.

Allt eftersom fler och fler företag fokuserar på hållbarhet och miljöansvar, tittar allt fler företag och slutanvändare på om dess distributörer använder hållbara metoder i sina lagerlokaler.

Metoder för att hålla din lagerlokal miljövänlig byggs inte nödvändigtvis på en miljövänlig plattform men metoderna är miljövänliga av sin natur.

Att hålla sin lagerlokal miljövänlig är nyttigt för affärerna.  En affärsverksamhet kan reducera sina kostnader med 3-5 % genom att börja använda gröna metoder.

HEC – Ett universitet I Paris – gjorde en studie om hållbara inköp. 133 stora multinationella företag deltog I studien.  93 procent av inköparna som tillfrågades ansåg hållbara inköp “ vara ett kritisk eller viktigt mål för deras företag.” Dessutom integrerade 91 procent av dessa företag formellt företages sociala ansvarstagande i urvalsprocessen för leverantörer.

Baserat på informationen i dessa undersökningar skulle man kunna förvänta sig att tredjeparts logistiker som tillhandahåller lagertjänster har pressen på sig att erbjuda en miljömässigt hållbar distribution. Och det har de i viss utsträckning. Exempelvis berättade en kontakt i inom lagerindustrin att de ser ett ökat antal kunder som begär och letar efter lagertjänster som inte har några negativa effekter på miljön när det gäller avfallshanteringen.”

Intresset för Evergreen verksamheter ökar väldigt mycket. Så hur går det för ditt lager? Här är några saker att tänka på kring ditt lager för att du ska kunna fastställa vad du skulle kunna göra annorlunda för att förbättra dig

Studien på handelshögskolan i Paris visade att följande faktorer är viktiga om man vill förbättra den miljömässiga aspekten i verksamheten:

Geografiskt läge- Ligger lagret nära kollektivtrafik? Hur långt från en större knutpunk för transport ligger det?

Hållbar Sites – Hur stor är din parkeringsplats? Låter galet men en riktigt stor parkeringsplats orsakar något som kallas en “heat island”.

Vatteneffektivitet – Har bevattning för omgivande landskap med träd, planteringar osv gjorts så effektivt som möjligt? Används vatten effektivt inuti byggnaden?

Energi och luft – Använder lagret energisnål utrustning? Minimeras energiåtgången? Används hållbar energi?

Material och resurser – Användes förnybara material när anläggningen byggdes? I en redan existerande byggnad, köper varuhuset kartonger med återvunnet material för paketeringen?  Köper ni materiel för pågående drift, såsom glödlampor, som är energisnåla? ?

Kvalitet på inomhusmiljö – Är det här en komfortabel miljö för de anställda att arbeta i?

Listan ovan gäller hållbara aktiviteter med den kan också användas för att driva en miljövänlig verksamhet. Effektiviteten på verksamheten är alltid absolut nödvändig för en väl fungerande arbetskultur på lagret. I manga fall går ovanstående poänger hand I hand med verksamhetens effektivitet. Om du kan spara pengar på processen så är det en process som du borde visa entusiasm inför.

Studier har visat att genom att spara pengar på lägre energianvändning, spara vatten, göra miljön inomhus till en trevligare arbetsmiljö med mera ökar produktiviteten vilket är viktiga faktorer för att förbättra ditt lager. Det finns flera steg du kan börja ta idag som mycket tydligt kommer förbättra dit lagers produktivitet och effektivitet som en del av logistikkedjan.

Palešu Apmales

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Ett av de huvudsakliga sätten att förbättra den miljömässiga statusen är att använda förpackningsmaterial som är återanvändbara, återanvändbara och återvinningsbara.

Granska hela distributionskedjan. Vad använder dina säljare? Kan dina slutanvändare göra något annat än att slänga dina förpackningar? Det finns förpackningslösningar som är tillgängliga som kan användas genom hela distributionskedjans livscykel. Vissa förpackningar kan enkelt gå från leverantör till produktion till slutanvändare och tillbaka igen.

Är din förpackning flexibel? Kan du justera förpackningen uppåt och nedåt för att reducera slöseri? Använder du fortfarande saker som fillers I dina kartonger?  Hur mycket av dina förpackningar slösas bort varje år? Allt detta är saker du borde göra en bedömning på.


UTFORMA EN PLAN FÖR TILLMÖTESGÅENDE LEVERANTÖRER

Få med leverantörerna

Medan du gör förbättringar I ditt miljöarbete borde du se till att involvera dina leverantörer också. Ett tillmötesgående leverantörs- program är mycket effektivt sätt att förbättra miljöstrategier.

Du kan förvänta dig några verkligt positiva utgångar av att implementera ett tillmötesgående leverantörsprogram. Studier har visat att ett stabilt tillmötesgående program kommer öka lagrets möjligheter och göra det mycket mer strömlinjeformat. 

Ett tillmötesgående leverantörs-program kommer också reducera mängden produkthantering som behövs. Du kan också förvänta dig transportförbättringar när det gäller både tid och effektiv rörelse.

En välkänd konsult hade följande att säga om tillmötesgående leverantörs-program “Genom att integrera produkt identifikation och spårningsprocesser hela vägen från det egna ledet till utlandet eller inhemska leverantörer underlättas ordentlig synlighet och sömlös rörlighet av produkten genom logistikkedjan.”

Genom att använda specifika krav på märkning och paketeringsinstruktioner kan man hjälpa varje individuellt föremål en del av att förbättra lagrets effektivitet vilket så klart pekar mot ett mer miljövänligt varuhus.

Som när det gäller de flesta optimeringsinsatser är det de små sakerna som tillsammans gör en stor skillnad över tid. Genom att erbjuda incitament till leverantörerna istället för straff kommer dess eftergivenhet öka.


BOKA IN SAMTIDIGA TRANSPORTER

Korta resvägen

Gör avlastningen enklare genom att ordna så att transporter lämnar och inkommer samtidigt. Detta förhindrar slöseri med personal. Det kommer bli mindre upplägg och driftbrott i packnings och avlastningsområdena. Det förstärker också tiden det krävs för att lasta av och packa transporter.

Prata med leverantörer för att boka in precisa leveranstider .  Genom att använda metrik för att tydligt definiera tidslinjer kan man förbättra den totala prestationsförmågan och öka lagrets produktivitet utan “wasting” att nödvändigtvis behöva mer arbetade timmar från anställda.

Du kan också kombinera varutransporter. Om du har orders som är på väg till olika säljare i samma område varför inte kombinera dem? Fråga din a leverantörer och återförsäljare och kom överens för att spara transportkostnader och tiden chaufförer måste spendera på vägen och därmed mängden bränsle som behövs. p>

Erbjud incitament om du kan få affärskompanjoner att samarbeta. Kostnadsbesparingen kommer bli fantastisk och er verksamhet kommer bli skonsammare för miljön


ANVÄND METODER FÖR GENOMFLÖDESDISTRIBUTION

Gör dig av med mellanhanden

Genomflödesdistribution kan kräva en betydande investering men du kommer sannolikt kunna få tillbaka dina investerade pengar relativt snabbt. Genomflödesdistribution kanske inte är det bästa valet för mindre verksamheter men kan vara en bra och nyttig ide för verksamheter som är mer ett distributionscenter än bara ett lager ;

Med den här processen packas produkterna från en transportcontainer till en annan utan att faktiskt komma in i själva lagret. Produkterna sorteras I ett speciellt område som är specifikt för detta ändamål innan de lastas på nästa transport. Detta fungerar bra för stora distributionscenter som ligger strategiskt för att flytta produkter från en transportrutt till en annan.

Den här processen minskar utrymmet som krävs för lagring vilket i sin tur reducerar varuhusets miljöpåverkan i form av minskad energiåtgång, mindre jobb och så vidare. 

Det är en process som minskar de totala kostnaderna rejält men det är ett väldigt komplicerat system att bygga upp, övervaka och implementera. Det tar tid att lära sig det nya systemet och för att lyckas behövs kunnig personal och rätt utbildning.

Transport och lagringskostnader är några av de största kostnaderna för att göra affärer så om du kan reducera den ena eller den andra eller båda kommer du öka din lönsamhet på ett fint sätt.


ÖVERGRIPANDE

Det finns andra beprövade metoder för att förbättra ett lagers funktion, effektivitet och produktivitet som kommer förbättra hela distributionskedjan från leverantör till slutanvändare väldigt mycket. Precis som när det gäller alla andra organisationer kommer förbättringarna inte över en natt. Det är en process som kan ta lite tid men med rätt planering och genomförande kommer processen gå snabbare och smidigare.

Liksom varje aspekt av distributionskedjan är det av avgörande betydelse att verksamheten genomsyras av transparens och sammarbete. Det är viktigt att ha alla i distributionskedjan med på tåget när det gäller vilka förändringar som måste göras då det kommer förbättra slutresultatet väldigt mycket.

Periodvisa granskningar kommer vara nödvändiga det första året eller så (varannan månad eller till och med var 30e dag) för att säkerställa att alla efterlever det nya sättet att göra affärer på. Efter det första året, bör man göra årliga granskningar. Genom att vara uppmärksam på hur förändringsarbetet går kan man försäkra sig att allt går enligt plan.

This site is registered on wpml.org as a development site.