13.05.2019

RENOVEERITUD JA KUUMTÖÖDELDUD KAUBAALUSTE EELISED


Mõeldes läbi oma kaubaalauste võimalusi, on suur eksimus, kui te vähemalt ei kaalu renoveeritud ning kuumtöödeldud kaubaaluste kasutamist, selleks on mitmeid põhjuseid.

Mõeldes läbi oma kaubaalauste võimalusi, on suur eksimus, kui te vähemalt ei kaalu renoveeritud ning kuumtöödeldud kaubaaluste kasutamist, selleks on mitmeid põhjuseid. Kaubaalused on universaalne transpordi meetod juba alates 1940ndatest, kui nende tootmine algas. Täna peetakse kuumtöödeldud kaubaaluseid tööstuse standardi tipuks.

Paljud alused on töödeldud kemikaalidega, mis võivad olla ohtlikud kõigile: nii tootjale, kohaletoimetajale/käitlejale kui ka lõpp-kasutajale. Kuumtöödeldud kaubaaluseid peetakse paremaks kui kemikaalidega töödeldud aluseid, sest nende puhul pole muret, et need oleksid kemikaalidest läbi imbunud. See on turvalisem valik paljudel põhjustel. Viimastel aastatel on aset leidnud toiduainete ja ravimite tagasikutsumisi, mis on põhjustatud kaubaalustel kasutatud kemikaalide jääkide avastamisest toodetel, mis olid alustele pakitud.

Mure kemikaalide ja nende kaasnevate ohtude suhtes on nii suur, et Puidu Pakendamise Rahvusvaheline Fütosanitaarstandard – ISPM15, mis on hiljuti vastu võetud 14 riigis ning kogu Euroopa Liidus, nõuab et kõik puit, mida kasutatakse pakendamisel ja kaubaaluste konstruktsioonis oleks kooritud ja kuumtöödeldud ning kannaks sellekohast vastava markeeringut.


MIKS PEAB KAUBAALUSEID ÜLDSE TÖÖTLEMA?

Kaubaaluste töötlemisel eelistatakse meetodina kuumtöötlust, kuid kui te ei tööta kaupasid tarnivas/vastuvõtvas tööstuses ei pruugi te mõista, miks aluseid on üldse töödelda vaja. On kolm peamist põhjust, miks on vaja kaubaaluseid töödelda:

 • Selleks, et peatada invasiivsete putukate levimist.
 • Selleks, et peatada hallituse ja haiguste levikut.
 • Selleks, et luua vastupidavamaid kaubaaluseid.

Invasiivsed putukad niiöelda “hääletavad” tungides puidust kaubaaluse sisse ja luues endale seal hävitustöö käigus uue kodu, sellepärast on kaubaaluste töötlemine ühel või teisel moel invasiivsete liikide leviku vältimiseks, nõudeks saanud.

Aluseid kas fumigeeritakse kemikaalidega (metüülbromiidiga) või töödeldakse kuni 50 kraadise kuumusega. See on vajalik, sest puitaluste töötlemine hoiab ökosüsteemi kahjustamise riski madalana.

Töödeldud puit on tugevam. Mõlemad, nii kuumtöötlus kui kemikaalidega töötlemine säilitab puidu seisukorda paremini ja loob vastupidavama ning töökindlama puidu.

Wooden Pallets

KEEMILISTE MEETODITE PROBLEEM

Nagu eelnevalt juba mainitud leidsid toodete tagasikutsumised aset sellepärast, et neilt leiti aluste töötlemiseks kasutatavate kemikaalide jälgi. Tagasikutsumiste kõige hirmuäratavam osa ei seisne nende konkreetsete toodete leidmises, vaid selles kui paljud sellised tooted on aja jooksul võinud kontrollist läbi pääseda ning testimata jääda!

Kuni hiliste 1980ndateni ei võetud keemilist töötlust tõsiselt ning selle ohtude sekka arvestamine võttis reguleerivatel asutustel aega aastaid. Tänapäeval võetakse kemikaalide võimalikke ohte nii inimeste tervise kui keskkonna suhtes palju tõsisemalt.

Täna teame selle kohta rohkem, kuidas võivad kemikaalid kahjulikku mõju avaldada isegi aastaid pärast kasutamist. Keemiliselt töödeldud aluste ohtlikkus on vägagi reaalne.

Keemiliselt töödeldud aluste probleemide hulka kuuluvad:

 • Keskkonnakahjustused töötlusprotsessi ajal;
 • Oht tootjatele tootmisprotsessi käigus;
 • Oht lõpp-kasutajatele;
 • Keemiliselt töödeldud kaubaalustest vabanemine;
 • Selliste aluste piiratud kasutamine.

Selleks, et töödelda aluseid kemikaalidega võib aset leida mitu erinevat tüüpi fumigatsiooni protsessi, kuid iga stsenaariumi kohaselt pritsitakse kemikaale alustele ning õhuruumi tungivad mitmed kemikaalid. Tootjad on nende kemikaalide läheduses iga päev, mis võib osutuda suureks tervise riskiks. Lõpp-kasutaja võib samuti keemiliste jääkidega kokku puutuda.

Keemiliselt töödeldud alustest vabanemine on väljakutse. Kui nende tsükkel lõppeb ja osadest tuleb vabaneda, ei saa neid põletada, ilma et eralduks toksilist suitsu, samuti ei saa neid prügimäele saata, sest eksisteerib kemikaalide leviku oht. Sellist tüüpi aluseid ei saa nii vabalt taaskasutada, kui kuumtöödeldud aluseid, jällegi on takistuseks keemilise leostumise oht.


KESKKONNASÕBRALIK LAHENDUS

Kuumtöödeldud alused ei oma sellist negatiivset mõju, kui keemilistelt töödeldud alused. Need on keskkonnasõbralik lahendus, mida saab kindlustundega korduvalt kasutada.

Nende töötlemisel pole keskkonnale mingit ohtu, samuti ei kujuta need ohtu lõpp-kasutajale. Kuumtöödeldud kaubaaluse elutsükli jooksul pole nad üheski etapis keskkonnale ohtlikud.


MIKS VALIDA RENOVEERITUD JA KUUMTÖÖDELDUD KAUBAALUSED?

On kolm põhjust, miks ettevõtted valivad uute kaubaaluste asemel renoveeritud, kuumtöödeldud kaubaalused.

 1. Need on keskkonnasõbralikud.
 2. Need säästavad hulgaliselt raha.
 3. Neil on sama pikk tööiga.

Üks uurimus teise järel on näidanud, et see mis on hea keskkonnale on hea ka ärile. Käesolevad hetkel on ringluses miljoneid aluseid, millele iga kuu lisanduvad täiesti uued kaubaalused.

Kaubaalused on valmistatud olema vastupidavad ja kauakestvad, siiski ei suuda paljud ettevõtted neid nende eluea jooksul täielikult ära kasutada. Kasutatud alused, mis on renoveeritud võivad keskkonda positiivselt mõjutada mitmel moel:

 • Uute aluste väiksem tootmine tähendab vähema koguse süsinikdioksiidi tootmist.
 • Kasutatud ning renoveeritud aluste taaskasutamine tähendab vähema toormaterjali kasutamist.
 • Kasutatud aluste ostmine tähendab, et need renoveeritakse uueks ja tekib vähem jäätmeid.

TÕESTUS SELLEST, ET MIS ON HEA KESKKONNALE ON HEA KA ÄRILE

Üks kõige parematest tõenditest selle kohta, et mis on hea keskkonnale on hea ka ärile on kulusäästlikus. Praeguseks on juba kindlakskujunenud, et kuumtöödeldud kaubaalused on keskkonna säästmise seisukohalt hea valik. Nende kasutamisel on mitmeid eeliseid ka ärile:

 • Keskkonnateadlikkuse propageerimine, kui osa teie korporatiivsest kultuurist;
 • Need hoiavad kulud madalad.

Ostes kasutatud ning täielikult renoveeritud uue väljanägemisega kuumtöödeldud kaubaaluseid, levitab see teie korporatiivse kultuuri keskkonna turvalisuse ideed ka teistele ettevõtetele ja klientidele, kes seda soosivad.

Sellist tüüpi kaubaaluste valimisel on ka teid ennast teeniv element, need on soodsamad. Ostes kasutatud aluseid saate oma aasta töökuludelt kokku hoida märkimisväärse summa raha.

Saate edendada keskkonnateadlikkust ja teie ettevõte saab kuludelt kokku hoida. See on tõeline “win-win” olukord mistahes ettevõttele. Kuumtöödeldud ning renoveeritud kaubaaluste kasutamine on väga mõistlik.

This site is registered on wpml.org as a development site.